Sint Paulusschool

Communicatiemiddelen St. Paulusschool

Design en illustraties

Nieuw ontwerp voor de website en alle andere communicatiemiddelen van
de katholieke basisschool St. Paulus. Centraal staat het onderwijssysteem (Jenaplan) en de gebruikers.