NHL

Metafoor voor de minor Transmedia Storytelling

Design en illustraties

Ontwikkeling van visuele metafoor voor de nieuwe minor, Transmedia Storytelling binnen de studie Communication Media Design aan de NHL. De visuslisatie heeft o.a. als doel de studie helder uit te leggen aan nieuwe studenten. De metafoor wordt zowel online als offline gebruikt.