Grafisch ontwerpers, graphic recorders, illustrators en graphic artists. We vertalen visie, strategie en toekomstdromen in heldere beelden zodat ze gedeeld kunnen worden in organisaties en daarbuiten. Dit doen we door relevante informatie in de juiste beeldende vorm te gieten, met behulp van illustraties, grafisch ontwerp en infographics. We werken en hebben gewerkt voor opdrachtgevers zoals Grolsch, It Fryske Gea, Zonnatura, FCROC, Keunstwurk, NDC/Leeuwarder courant, Fries museum, LF2018, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Crowd en Co, NS en Air France KLM.