Sichtberens – Tekst (kunst)werk

SICHTBERENS – TEKST(KUNST)WERK

CONCEPT & DESIGN

Ja Jongu Nee Juh! Wilhelminaplein Leeuwarden
Het plein heeft meerdere functies, het is een ontmoetingsplek, biedt plaats aan de markt en kermis. De gebouwen er omheen bieden plak aan de Rechtspraak, cultuur, handel, bewoning en horeca. In de tekstwerken verwerken we deze gebruiksfuncties en geven we er een meertalige en speelse draai aan.