Sichtberens – Tekst (kunst)werk

SICHTBERENS – TEKST(KUNST)WERK

CONCEPT & DESIGN

Yn Sicht. Blokhuislein Leeuwarden
Binnen Sichtberens maken we op de verschillende locaties gebruik van zichtlijnen. De toeschouwer kan hier per ongeluk tegenaan lopen of als hij of zij het eenmaal door heeft, op taalavontuur de stad in gaan. Wat de toeschouwer leest is mede afhankelijk van zijn of haar positie in de stad ten opzichte van het tekstwerk.