Innovatiepact Friesland

INNOVATIEPACT FRIESLAND

CONCEPT & DESIGN

Graphic recording Friese kansen (Vlieland)
Tijdens de bijeenkomst van Friese Kansen op Vlieland heb ik illustraties gemaakt om alle ideeën vast te leggen. Deelnemers waren de top van het Friese bedrijfsleven, grote onderwijsinstellingen en de overheid (Provincie Fryslân). Zo werd er uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor een energieneutraal Friesland, optimale werkgelegenheid voor Friesland en de kansen voor de Mienskip. Ook is er gesproken over de kansen voor Friesland als broedplaats voor innovatie, nieuwe bedrijvigheid en ondernemerschap.