GGD FRYSLAN

Visualisatie voor de GGD Fryslân waarin de visie op mentale gezondheid wordt uitgelegd. Onder andere suïcidepreventie (113) en de toekomst van zorg en veiligheid in de provincie zijn visueel zo helder mogelijk verwerkt.