Gedichtenroute Harlingen

Ontwerpen en realisatie van de Literaire Gedichtenroute in Harlingen. De Friese havenstad is het decor van projecties waar gedichten van dichters als: Pieter Jelles Troelstra, Dico van der Meer, Rodaan Al Galidi, Jan Jacob Slauerhof en anderen tot leven komen.