FRIESLAND COLLEGE

Uitleg illustratie (praatplaat) voor het interessegebied Zorg en Welzijn. In de illustratie zijn de opleidingen binnen het interessegebied zorg gevisualiseerd en gepositioneerd. De illustratie geeft inzicht in de mogelijke studiekeuzes.