Sichtberens

SICHTBERENS

Concert, design en (deels) illustraties

Samen met het Friesland College hebben we het telefooncel project “verbinding verbroken” ontwikkeld. Met het project krijgt een bijzondere groep studenten een podium. Deze groep bestaat voornamelijk uit hoogopgeleide nieuwe Nederlanders. Vrijwel alle studenten komen uit oorlogs- en/of conflictgebieden. In iedere telefooncel zijn een aantal bijzondere en aangrijpende verhalen te zien en te beleven die de studenten samen met ons hebben gemaakt op basis van hun ervaringen in het land van herkomst. De telefooncellen zijn geformeerd in de vorm van een vraagteken. Aan de buitenzijdes worden (levens)vragen gesteld aan de bezoeker.