NOORDERPOORT

Visuele weergave van de vernieuwde onderwijsvisie, de strategische koers en de kwaliteitsagenda van Noorderpoort (ROC). De illustratie geeft duidelijk weer hoe alles met elkaar samenhangt, uitgewerkt in een tijdspad tot 2027. Alle relevante transitieprogramma’s zijn weergegeven.