CIRCULAIR FRIESLAND

Een visualisatie van een overleg van allerlei mensen die betrokken zijn bij het Friese onderwijs. De centrale vraag was: hoe bereiden we ons voor op ‘wereldgericht onderwijs’. De volgende onderwerpen kwamen aan bod en zijn verwerkt: Hoe toon ik eigenaarschap om het schoolsysteem aan te passen aan de grote uitdagingen van deze tijd? Hoe word ik verleid om los te denken van het huidige systeem?